Location:Home > About us > FrameworksFrameworks

Secretary-general    Ji Rongxing
Honorary Advisors
Dr. Pero Bozinovski   Andrew H. Brace   Gert CHRISTENSEN
Committee of Pet Healthcare Experts

Wang Jiufeng   Hou Jiafa       Zhao Shuguang   Lv Tonggang   Wu Xianshi   Wei Rensheng   Guo Baofa

Chen Dekun     Zhang Haibin    Guo Dingzong    Chen Jinjun   Bian Jianchun   Ye Dehe     He Jianbin
Huang Kehe     Shao Liangping  Chai Tongjie    Wang Maofang

Committee of Pet Grooming and Training Experts
Zeng Bocun     Misa Onobuyuki   Wu Jianxin       Xie Meiying    Wu Jinque      Linweiyi
Yu Minghuang   Zheng Suhui      Liang Yiping     Sun Ruowen      Lin Guifang   Zhang Yuemei
Deng Shaomin   Chen Yingji      Chen Hongjun     Yuan Huijuan    Wang Nan
Committee of Pet Salvation and Protection ExpertsCommittee of Pet Economy Research Experts
Chen Yunlian   Xu Xianglin   Yang DaodeFeng Hongwei   Xu Jianqin   Zhou Jianfeng
Committee of Aquatic Pets ExpertsCommittee of Pet Products Research Experts
Ji Rongxing   Ding Shihua   Pan Liande   Li DapengWang Yanfei
Committee of Pet Media Service ExpertsCommittee of Pet Breeding Research Experts
Wu ChunshengZhang Xiaorong
Committee of Pet Birds ExpertsCommittee of Pet Photography Experts
Zhao Xinru   Wang Zengnian   Li Jianzhi
Deng Xuejian   Nie Yanqiu
Zhang Tianhang
Committee of Pet Food Nutrition ExpertsCommittee of Pet Industry Standardization Research Experts
Wang Tianfei   Feng Dingyuan   An NiOuyang Wuqing
Committee of Pet Training Experts
Liu Xiaowei   Tang Weimin
Secretariat Of WPA
Administration Department   Planning Department   Strategic Cooperation Department
Network Technology Department    Customer Service Department